• Facebook
  • Grey Instagram Icon
  • Grey LinkedIn Icon

נתיבי איילון | מתחם הבורסה רמת-גן | תל-אביב 

050-4890909 | alex@novamedia.co.il

© 2020 Nova media. All Rights Reserved

ים סוף נדל"ן היא זרוע הייזום בתחום הבנייה למגורים ולמסחר של קבוצת ים סוף והיזם פפשדו.

פרויקט פינוי ובינוי במפגש בין תל אביב לרמת גן, יבנו 285 יחידות דיור ב- 2 מגדלים בני 30 קומות.

קיר הבורסה - בורסת היהלומים רמת גן