Israeli_Ministry_of_Health_logo.png

משרד הבריאות - קמפיין קורונה

משרד הבראות בקמפיין שלטי חוצות על גבי קירות במתחם הבורסה ברמת גן להנחיות לשגרה בזמן קורונה - שומרים על מרחק חובשים מסכה ומצילים חיים.

רק עם שניים עוטים מסכה ההגנה עולה ל-95%

לקוח: משרד הבריאות

תאריך עלייה: אוקטובר 2020
משרד פרסום: לפ"מ

קיר הבורסה - נובה מדיה