top of page
police.jpg
פרסום של משטרת ישראל לקראת אירועי האירווזיון עבור קהל התיירים האדיר שפוקד את גוש דן. 
הקמפיין הושק ביום העצמאות ה 71 למדינת ישראל כשמופע הזיקוקים המרכזי נערך בין מגדלי מתחם הבורסה.
משרד פרסום: לפמ
קיר הבורסה - רמת גן 
bottom of page