• Facebook
  • Grey Instagram Icon
  • Grey LinkedIn Icon

נתיבי איילון | מתחם הבורסה רמת-גן | תל-אביב 

050-4890909 | alex@novamedia.co.il

© 2020 Nova media. All Rights Reserved

1/12

אנו משנים את האופן בו אנשים חווים את העולם שמחוץ לבתיהם על ידי פיתוח נכסי פרסום חדשניים, נועזים ומעוררים השראה.

נדב ברזילי, מנכ"ל קבוצת ברזילי

"אנו מתמחים בלמצוא הזדמנויות השקעה בפרויקטים עם רווחיות וכדאיות כלכלית. פרסום במדיום הקירות של נובה מדיה הביא את פרויקט הדגל שלנו לחשיפה אדירה תוך פרק זמן קצר.  נוכחות על עורק התנועה המרכזי של ישראל במטרופולין ת"א ביססה את פרויקט BE כהזדמנות השקעה רצינית וכפרויקט שאפתני שחייבים להיות חלק ממנו.

הביצוע היה מקצועי ומדויק והעמידה בלוח הזמנים הייתה מושלמת. "