Yandex_logo_en.svg.png
ענקית האינטרנט הרוסית יאנדקס משיקים את שירות יאנגו להזמנת מוניות
.קיר הבורסה בלב מתחם העסקים הגדול ביותר בישראל
שלט ברמת גן
שלטי חוצות בבורסה, צומת עלית בכניסה לרמת גן
פרסום על קירות בנייים בכניסה לרמת גן
קיר הבורסה בכניסה לרמת גן