top of page

פרסום שלטי חוצות בקמפיין תעמולת בחירות, מחאה ופוליטיקה

קמפיין תעמולת הבחירות לכנסת מאופיינת בקמפיינים על גבי שלטי חוצות ובעיקר קירות פרסום עצומים ומרכזיים בנתיבי איילון ומרכזי הערים הגדולות של ישראל. פרסומאים יודעים שקמפיין בחירות עם נוכחות בזירת השלטי חוצות מהווה הפגנת עוצמה ומשדרת רצינות ודומיננטיות. קמפיין בחירות עוצמתי על גבי קירות ענק משפיע באופן ניכר על התפיסה של המפלגה והעומד בראשה בעיניי קהל הבוחרים. 

שלטי חוצות ופרסום על קירות דומיננטי מאוד במחאה החברתית והפגנה בתל אביב, קידום מהלכים חברתיים הקשורים בחקיקה, גיוס תרומות וקידום אג'נדות חברתיות.

נובה מדיה בעלת ניסיון בהפקת שלטי חוצות עצומים וייחודיים על גבי קירות מגדלים בעלי דומיננטיות במיקומים המרכזיים ביותר בישראל עם חשיפה למאות אלפי אנשים ביום.

bottom of page