top of page
11143358_1010776195599813_27710172781093

חברת האנרגיה אמישראגז היא ספקית הגז המובילה במדינה. 

קמפיין באימפקט כפול ועוצמתי על קיר עלית  ברמת גן.

משרד פרסום: אדלר חומסקי & ורשבסקי

פברואר 2019

bottom of page