חברת נדל"ן היוקרה בריגה בחרה לחשוף את הפנטהוז היוקרתי ביותר בישראל
קיר יצחק שדה בנתיבי איילון
קיר בית אלפא - נתיבי איילון
בריגה - קיר גשר יצחק שדה - נתיבי איילון