הולמס פלייס הגיעו לבורסה והחליטו להפגין נוכחות על קיר עלית.