top of page
lavazza.jpg

חברת קפה האיטלקית לאווצה, קיימת יותר מ 100 שנים בתחום פיתוח וייצור קפה ומבילה מסורת רבת שנים של מצוינות, דוגמא וסמל ברמה בינלאומית לאיכות, וחדשנות. 

קמפיין עבור מכונת הקפה החדשה ג'ולי של לוואצה - קיר בית אלפא.

קיר בית אלפא - נתיבי איילון
פרסום חוצת בנתיבי יילון
קיר בית אלפא תל אביב שלטי חוצות
בית אלפא - נתיב איילון
bottom of page