top of page
unnamed.png
המכללה האקדמית עמק יזרעאל - פתחה בשנת הלימודים תש"פ תכנית התמחות בלימודי קנאביס רפואי.
תכנית אקדמית מקיפה זו הינה ראשונה מסוגה בארץ, ייחודית במתכונתה בעולם.
קיר בית אלפא - נתיבי איילון - תל אביב
bottom of page